لوازم آکواریوم فروشگاه اوجیلال ( EVCILAL ) اسکیمر پروتئینی Aquabee COVE I-200 – کدمحصول 373966

52,445,132 تومان
اسکیمر پروتئینی Aquabee COVE I-200 سری COVE با موتورهای اسکیمر پروتئینی Aquabee کنترل شده توسط DC که با تکنولوژی آلمانی